صفحات اینستاگرام

آگهی در صفحات اینستاگرامی پر مخاطب: نمایش تبلیغات در بهترین صفحه های اینستاگرام که دارای بیش از ۱۰۰ هزار عضو هستند
تبلیغات در استوری همراه با لینک: عکس ثابت یا موشن ۱۶ ثانیه ای

تبلیغات در اینستاگرام
پلن اول:
حجم ۵۰۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ایمپرشن
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ ایمپرشن ۵۲۰۰ تومان
پلن دوم:
حجم ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ایمپرشن
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ ایمپرشن ۵۰۰۰ تومان
پلن سوم:
حجم یک میلیون به بالا ایمپرشن
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ ایمپرشن ۴۹۰۰ تومان[/us_iconbox]

۰