آخرین نمونه کارها

               آخرین نمونه کارها

نشست خبری و انتشار اخبار شرکت پارس گرین ۱۳۹۲
نشست خبری و انتشار اخبار شرکت آونگ ۱۳۹۲
نشست خبری و انتشار اخبار شرکت وردسان ۱۳۹۳
نشست خبری و انتشار اخبار شرکت وردسان ۱۳۹۴
نشست خبری و انتشار اخبار شرکت ایزی ۱۳۹۵
نشست خبری و انتشار اخبار شرکت وردسان ۱۳۹۵
نشست خبری و انتشار اخبار شرکت دی لینک ۱۳۹۵
ارایه خدمات مشاوره رسانه ای و تبلیغات شرکت دومنا ۱۳۹۵
نشست خبری و انتشار اخبار شرکت وردسان ۱۳۹۶
انتشار رپورتاژ آگهی شرکت دی لینک ۱۳۹۶
انتشار رپورتاژ آگهی آموزشگاه کندو شهریور ماه ۱۳۹۷
انتشار رپورتاژ آگهی اپلیکیشن کتابراه شهریور و مهر ماه ۱۳۹۷
انتشار رپورتاژ آگهی علی بابا مهرماه ۱۳۹۷
انتشار رپورتاژ آگهی وب سایت قاصدک ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱+